Sinubukan ng isang Filipino domestic worker na kitilin ang kanyang sariling buhay matapos sabihin ng kanyang amo na hindi sya maaaring umalis ng Saudi Arabia.

Si Mellany Zabala, na nagtatrabaho sa Riyadh sa loob ng mahigit isang taon, ay sinubukan na humingi ng permiso sa kanyang amo upang bumalik sa Pilipinas pagkatapos malaman na ang kanyang nag-iisang anak ay namatay.

Gayunpaman, tumanggi ang kanyang mga amo na payagan siya, iniulat ng Kwentong OFW.

Nabigo si Zabala at sinasabing sinubukan niyang wakasan ang kanyang buhay. Pagkatapos ay natanggap naman ng domestic worker ang isa pang balita na namatay ang kanyang ina, ngunit muli siyang tinanggihan ng amo na bumalik sa Pilipinas.

Ang domestic worker ay pinatalsik din ng kanyang amo at inakusahan ng pagnanakaw. Ipinadala ng kanyang amo si Zabala sa kanyang labor agency, kung saan siya ay kasalukuyang naglalagi.

Sa isang post sa Facebook ni Ar Ar Sumilhig, si Zabala umano ay inabuso ng kanyang amo at humihingi ng tulong upang ma-rescue at upang mapabalik sa Pilipinas.

Inaasahan ni Zabala na makahanap sya ng tulong sa pamamagitan ng pagkalat ng kanyang impormasyon at kasalukuyang sitwasyon.

Original: Domestic worker tries to take own life in Riyadh