Pinagbabawal na ng gobyerno ng Estados Unidos ang pagpasok ng mga bagong manggagawang Pilipino dahil sa paglubha ng kasong overstaying at human trafficking.

Sa isang pahayag, sinabi ng US Department of Homeland Security (DHS) na ang mga manggagawa mula sa Pilipinas, Dominican Republic at Ethiopia ay hindi na karapat-dapat na mag-aplay ng H-2A at H-2B visa para sa mga dayuhang manggagawa.

Ang H-2A visas ay pansamantalang visa para sa mga dayuhang manggagawang pang-agrikultura, habang ang H-2B visa ay ibinibigay sa mga dayuhang manggagawa na nagbibigay ng mga serbisyong hindi pang-agrikultura sa US.

“Ang Pilipinas ay may mataas na H-2B rate ng overstay. Sa fiscal year 2017, tinatantya ng DHS na halos 40% ng mga may hawak ng H-2B visa mula sa Pilipinas ang lumagpas sa panahon ng kanilang awtorisadong pananatili, ” ayon sa DHS.

Sinabi rin ng DHS na nagkaroon ng mataas na bilang ng mga biktima ng human trafficking mula sa Pilipinas na orihinal na inisyu ng mga H-2B visa. Ang patuloy na pagpapalabas ng mga visa sa mga Pilipino ay itinuturing na isang paraan upang ipagpatuloy ang human trafficking mula sa Pilipinas.

Ang notice sa ban ay naging epektibo noong Enero 19 at tatagal hanggang Enero 18, 2020. Ang mga banyagang may hawak na balidong H-2A o H-2B na di-imigrante ay hindi maaapektuhan.

“Gayunpaman, ang mga taong kasalukuyang mayroong ganitong katayuan ay maaapektuhan ng notice na ito kung dapat silang humingi ng extension ng pananatili sa pag-uuri ng H-2, o pagbabago ng kalagayan mula sa H-2 papunta sa isa pa,” ang sabi ng DHS.

Original: US bans hiring Filipino workers due to high overstay rate