Khi chính quyền Trump ở Hoa Kỳ tiếp tục các kế hoạch trục xuất gây tranh cãi, có tới mười ngàn di dân Việt Nam đang phải đối mặt với việc áp đặt lệnh trục xuất cuối cùng, một số người trong đó phạm pháp từ hơn  hai mươi năm trước.

Theo những người ủng hộ công dân bị ảnh hưởng bởi chính sách mới, chính quyền Trump đang cố gắng loại bỏ di dân Việt Nam, những ai đã nhận lệnh trục xuất của thẩm phán di trú vì phạm pháp. Những người này tới Hoa Kỳ trước năm 1995 và được bảo vệ bởi một thỏa thuận mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký kết vào năm 2008.

Chính phủ Trump sau đó đã thương lượng lại thỏa thuận, và tuyên bố rằng họ có thể buộc hồi hương những người tị nạn Việt Nam đã tới Mỹ trước năm 1995, và đã bị kết án vì phạm pháp ở Hoa Kỳ.

Những người ủng hộ di dân và chỉ trích chính phủ nói rằng lệnh trục xuất sẽ khiến những người bị trục xuất gặp nguy hiểm vì chế độ độc đảng ở quốc gia Đông Nam Á này có một hồ sơ tồi tệ trong việc đàn áp đối thủ và người bất đồng chính kiến.

Original: US deportation orders threaten Vietnamese immigrants